Algemene voorwaarden

Versie 1.01 - Laatste update: 26-01-2021

1. Algemeen

1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consumenten en instanties of bedrijven die hun apparaten inleveren bij en/of verkopen aan Partly B.V. (123verkopen.nl).

1.2 De algemene thuiswinkel voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders gesteld in deze algemene voorwaarden voor inkopen.

1.3 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden onderworpen aan daarvoor bestemde geschillencommissies en/of de Nederlandse rechter.

2. Toepasselijkheid

2.1 U dient zich te kunnen legitimeren bij het inleveren van het apparaat. Uw NAW gegevens worden opgeslagen in een database ter behoeve van onze administratie.

2.2 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of voor commerciële doeleinden gebruikt.

2.3 U dient minimaal 16 jaar oud te zijn.

2.4 U dient de rechtmatige eigenaar te zijn van de apparaten die u inlevert.

2.5 Partly B.V. behoudt zich het recht apparaten naar eigen inziens te accepteren of weigeren, ongeacht het resultaat uit onze online berekeningstool of een inschatting van onze klantenservice.

2.6 Apparaten die als gestolen of verloren zijn opgegeven bij de daarvoor bestemde instanties (zoals CheckMEND) zullen niet worden geaccepteerd. Partly B.V. zal hiervan naar eigen beoordeling bij betreffende instanties melding van maken.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Partly B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-naleving van deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten in de volgende doch niet beperkt tot een van de onderstaande categorieën:
a. verlies van inkomsten of baten;
b. verlies van handel;
c. verlies van geraamde besparingen;
d. verlies van gegevens; of
e. tijdverspilling

4. Klachten

4.1 In het geval u een klacht heeft vragen wij u deze schriftelijk te sturen naar: Partly B.V. T.a.v. Klachtenafhandeling Amerlandseweg 5, 3621 ZC Breukelen Nederland

4.2 Wij streven ernaar klachten binnen 2 weken na ontvangst te verwerken en beantwoorden.

5. Waardebepaling

5.1 Onze online berekeningstool geeft een indicatie van de uiteindelijke inruilwaarde.

5.2 Het apparaat ondergaat een uitgebreide test waarbij alle functies worden getest. Houd er rekening mee dat het apparaat kan worden opengemaakt ter controle. Niet-werkende functies doen het apparaat dalen in waarde. Hierover zal met u worden gecorrespondeerd.

5.3 Indien de uiteindelijke inruilwaarde lager is dan het initiele voorstel, zal een nieuw voorstel aan u worden voorgelegd. U heeft de keuze deze te accepteren waarna het apparaat direct eigendom wordt van Partly B.V.

5.4 Indien u niet ingaat op ons voorstel tot inkopen ontvangt u het apparaat kosteloos retour.

5.5 Uitbetaling geschiedt binnen 1 werkdag.

6. Geldigheid aanbod

6.1 De geregistreerde prijsindicatie ('deal') is na bevestiging 3 weken geldig. Indien een apparaat wordt ontvangen na deze periode zal er worden gerekend met de actuele inkoopprijzen van die dag.